LINDEN ADVIES

voor goed en helder P&O Advies

Utrecht - Menno van der Linden - 06-13 38 42 25

Wij bieden excellente oplossingen voor uiteenlopende HRM-vragen:

Design

  Opzet van uw personeelsbeleid
  Selectie van HR software
  Inrichten van personeelsregelingen
  Begeleiding van start-ups
  Salarissen benchmarken
  Functiebeschrijvingen opstellen en onderling wegen en waarderen

Groei

  Werving en selectie
  Procesbegeleiding / Workshops
  Fusie en overname van personeel

Begeleiding

  Outplacement begeleiding
  Management-Coaching
  Organisatieverandering
  Arbeidsmarktcommunicatie
  Medezeggenschap en Ondernemingsraad

Uitvoering

  Aansturing van een P&O afdeling
  Vervanging van een P&O adviseur of HR manager
  (Collectief) ontslag

Internationaal

  HR advies in een internationale omgeving / HR in multinationals
  HR en grensarbeid


Bel voor een afspraak. Samen werkt het beter!


Missie

We stimuleren organisaties aandacht te geven aan hun bestaansreden, hun medewerkers, en de omgang met onze leefomgeving.


Kernwaarden

We zijn oprecht in woord en daad.

We vinden vernieuwende oplossingen passend bij uw vraag.

We bieden dienstverlening van advies tot en met uitvoering.


Visie


Onze Klanten


Organisaties waarvoor wij o.a. hebben gewerkt zijn:

Samen werkt het beter!